KOMPAS Przedszkole Terapeutyczne na Białołęce

AKTUALNOŚCI 

OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZEK OCHRONNYCH 

Od dnia 16.04.2020 r. wprowadzony zostaje obowiązek noszenia maseczek. 

Wielu rodziców dzieci z niepełnosprawnościami zgłaszało wątpliwości co do możliwości noszenia maseczek przez dzieci. Postanowiliśmy zatem rozwiać tą niepewność.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2020 r.:

"2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;"

Oczywiście jeśli tylko to możliwe, to zachęcamy, aby dzieci powyżej 4 roku życia podczas pobytu poza domem miały założone maseczki ochronne.


ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA PROFILU NASZEGO PRZEDSZKOLA NA PORTALU FACEBOOK: