NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNIO - PEDAGOGICZNA

Przy naszym przedszkolu funkcjonuje niepubliczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna oferująca zajęcia indywidualne i grupowe, na które zapraszamy wszystkie  dzieci wymagające specjalistycznego wsparcia terapeutycznego.

Poradnia świadczy usługi na zasadach komercyjnych, a więc odpłatnie *.

ZAJĘCIA I WSPARCIE OFEROWANE PRZEZ NASZĄ PORADNIĘ:

Konsultacje i diagnozy:

 • Konsultacje / porady psychologiczne
 • Konsultacje pedagogiczne
 • Diagnoza logopedyczna (I spotkanie: badanie przesiewowe, wywiad z rodzicem) 
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej (badanie, opis, omówienie) 
 • Diagnoza funkcjonalna testem PEP-R (badanie, opis, omówienie)
 • Ocena umiejętności językowych i społecznych VB-MAPP (badanie, opis - kwestionariusz VB-MAPP, omówienie)  

Zajęcia indywidualne:

 • Terapia psychologiczna (50 min.)
 • Terapia pedagogiczna (50 min.)
 • Terapia logopedyczna (45 min.) - po przeprowadzonej diagnozie logopedycznej
 • Zajęcia Integracji Sensorycznej (60 min.)
 • Terapia ręki (45 min.)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

Zajęcia grupowe:

 • TUS - Trening umiejętności społecznych (50 min.)
 • Zajęcia dla dzieci i rodziców/opiekunów z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (60 min.)
 • Sensoplastyka (60 min.)

* informacje na temat dostępnych terminów i cen zajęć - zapraszamy do kontaktu na numer: 604 700 880