NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNIO - PEDAGOGICZNA "POMORSKA"

Przy naszym przedszkolu funkcjonuje niepubliczna poradnia psychologiczno - pedagogiczna oferująca zajęcia indywidualne i grupowe, na które zapraszamy wszystkie  dzieci wymagające specjalistycznego wsparcia terapeutycznego.

Poradnia świadczy usługi na zasadach komercyjnych, a więc odpłatnie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem na dole strony.

ZAJĘCIA I WSPARCIE OFEROWANE PRZEZ NASZĄ PORADNIĘ:

Konsultacje i diagnozy:

 • Konsultacje / porady psychologiczne
 • Konsultacje pedagogiczne
 • Diagnoza logopedyczna (I spotkanie: badanie przesiewowe, wywiad z rodzicem) 
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej (badanie, opis, omówienie) 
 • Diagnoza funkcjonalna testem PEP-R (badanie, opis, omówienie)
 • Ocena umiejętności językowych i społecznych VB-MAPP (badanie, opis - kwestionariusz VB-MAPP, omówienie)  

Zajęcia indywidualne:

 • Terapia psychologiczna 
 • Terapia pedagogiczna 
 • Terapia logopedyczna - po przeprowadzonej diagnozie logopedycznej
 • Zajęcia Integracji Sensorycznej 
 • Terapia ręki 
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

Zajęcia grupowe:

 • TUS - Trening umiejętności społecznych 
 • Zajęcia dla dzieci i rodziców/opiekunów z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne 
 • Sensoplastyka 
 • Zajęcia ogólnorozwojowe

Informacje na temat dostępnych terminów zajęć - zapraszamy do kontaktu na numer: 604 700 880