O NAS

Nasza placówka skierowana jest do dzieci  o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych, od 2,5 do 8 lat.

Specjalizujemy się w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny KOMPAS mieści się na Białołęce, w obrębie osiedla Tarchomin. Jesteśmy zlokalizowani blisko ulicy Modlińskiej co zapewnia bardzo dobry dojazd do przedszkola zarówno samochodem jak i środkami komunikacji miejskiej, od centrum Warszawy oraz z kierunku Jabłonna / Legionowo. Dodatkowo w okolicy naszej placówki znajduje się Park Henrykowski z dużym placem zabaw. 

Placówka jest przewidziana dla 18 uczniów, a praca z dziećmi odbywa się w grupach, maksymalnie 6-cio osobowych. Każda z grup prowadzona jest przez trzech nauczycieli – terapeutów posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (są to: pedagodzy specjalni i pedagodzy edukacji przedszkolnej, oligofrenopedagodzy, psychologowie, logopedzi). Zajęcia przedszkolne prowadzone są zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

W porozumieniu z nauczycielami grupowymi, z dziećmi pracują terapeuci indywidualni (terapeuci SI, fizjoterapeuci, rehabilitanci, logopedzi, neurologopedzi, psychologowie). Zajęcia indywidualne prowadzone są głównie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania i  dostosowane do aktualnych możliwości rozwojowych dziecka.

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny KOMPAS funkcjonuje przez cały rok, od 01 września do 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-15:00, z wyjątkiem przerwy zimowej (1 tydzień ferii zimowych dla woj. mazowieckiego) i wakacyjnej (maksymalnie 3 tygodnie okresu konserwacyjno - remontowego) oraz z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Placówka KOMPAS spełnia wymogi Sanepidu, Państwowej Straży Pożarnej i jest wpisana do ewidencji placówek oświatowych Biura Edukacji m.st. Warszawy pod numerem 236 PPN.